Dienos anekdotai :: Vakar dienos anekdotai :: Mėnesio anekdotai :: Minčių lietus

Geriausi dienos anekdotai


Anekdotas nr. 246:
Tėvai išsiruošia į balių. Vaikui uždeda ausines ir paleidžia pasakų plokštelę, kad jis užmigtų, O patys išeina. Grįžta po vakarėlio ir tikisi, kad vaikas jau miegos. Atidaro duris ir pamato, kad vaikas sėdi ant žemės, verkia daužydamas galvą į sieną ir rėkia:
- Nenoriu, nenoriu, nenoriu…
Tėvas nuima vaikui ausines ir užsideda sau. Girdi:
- Nori - paseksiu pasaką, nori - paseksiu pasaką, nori - paseksiu pasaką…


Anekdotas nr. 247:
Per artileristų paskaitą eilinis pakelia ranką:
- Ponas leitenante, leiskite paklausti?
- Klauskite, eilini!
- Patrankos sviedinio trajektorija primena parabolę, ar ne?
- Taip, eilini!
- Vadinasi, jeigu mes patranką paguldysime ant šono, tai galėsime šaudyti iš už kampo?
- Ne, eilini, pagal statutą draudžiama!


Anekdotas nr. 248:
Du kišenvagiai kalbasi vienoje kameroje:
- Ar matei koks puikus prižiūrėtojo laikrodis?
- Dar ne, parodyk.


Anekdotas nr. 249:
Gavęs dovanų gimtadienio proga dūdelę, Petriukas grojo ja nesustodamas tris dienas. Grįžta namo verkdamas, rankoj laikydamas sulaužytą dūdelę.
- Kas atsitiko, Petriuk? - klausia mama.
- Dėdė Jonas iš gretimo namo padovanojo kirvuką ir paklausė, ar man neįdomu, kas viduje…


Anekdotas nr. 250:
Jis įkiša… Pasirodo kraujas… Lėtai ištraukia… Ištraukia pirmąjį tavo dantuką…


Statistika